Rejsebetingelser

Handelsbetingelser Arrangør

Bjergsport
Kristian Møller-Jensen
Boligselskabet 52
DK- 8700 Horsens

Medlem af rejsegarantifonden, medlemsnummer 2657

Kristian Telefon 53841402
Mail: kristian.moeller@sbg.at

CVR.nr.: 37763489

Aftalegrundlag

Kontraktforholdet mellem kunden og Bjergsport er bindende for kunden, bookningen kan foretages på hjemmesiden eller på mail. Ved bookningen bekræfter kunden samtidig, at have accepteret vilkårene i nærværende handelsbetingelser, i sammenhæng med faktura, ordrebekræftelse, rejseplan og eventuelle anden skriftligt information. Det er kundens pligt at tjekke om de reserverede ydelser er korrekte. Konstaterer du et misforhold mellem det reserverede og det bekræftede, skal du omgående rette henvendelse til Bjergsport. Hvis der gælder særlige bestemmelser for din rejse, vil det fremgå af faktura, eller rejseplan. Det forudsættes at kunden har sat sig grundigt ind i rejseprogrammet, de praktiske oplysninger og Bjergsports graderingssystem før tilmelding, og at kunden derved har valgt en tur, der ligger inden for kundens fysiske formåen.

Bestilling

Du kan kun bestille din rejse online på vores hjemmeside www.bjergsport.dk. Det er ikke muligt at bestille rejsen på telefon. Ved indtastning af personlige data i bookingformularen, samt indbetaling af depositum og evt. modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail. Den først angivne person ved booking betragtes som den kunde, hvortil al korrespondance vedrørende rejsen vil ske. Alle relevante rejsedokumenter så som faktura, vouchers/rejsebevis, turbeskrivelse,bliver litsendt over mail.

Betalingsbestemmelser

Rejsens pris omfatter samtlige i bestillingen nævnte ydelser som det fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Ved bestilling skal betales et depositum på 1000 kr per.person eller efter anden aftale.Restbeløbet på rejsearrangementet skal være indbetalt senest 42 dage før afrejse, eller på den på fakturaen anførte dato. Ved bestilling mindre end 42 dage før turens start, skal hele beløbet straks indbetales. Hvis kunden ikke overholder fristen for indbetaling af restbeløbet, bortfalder Bjergsports leveringspligt.

Betaling med bankoverførsel til Sydbank konto nummer 7160 1138598.

Afbestilling

Ved afbestilling af rejsearrangementer mere end 60 dage inden afrejsen refunderes rejsens pris, minus depositum. Hvis afbestillingen finder sted mellem 60 - 30 dage før afrejsen, opkræves 50 % af rejsens pris. Finder afbestillingen sted senere end 30 dage før afrejsen, er hele rejsens pris tabt. Hvis der er forhold på rejsemålet, eller i umiddelbar nærhed, indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for kundens liv eller førlighed, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smitsomme sygdomme, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at det danske Udenrigsministerium direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kunden har dog ikke denne afbestillingsret, såfremt kunden ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindeligt kendt.

Afbestillingsforsikring

Forsikringsforhold er kundens eget ansvar. Når du bestiller rejsearrangementet, bør du overveje, om du vil tegne en afbestillingsforsikring mod akut sygdom, eller om du er dækket i forvejen.

Rejseforsikring

Det anbefales at tegne en rejseforsikring der som minimum dækker sygdom, ulykke, hjemtransport, tabt ferie, bagage og ansvar. Kunden er selv ansvarlig for at tegne nødvendige rejseforsikringer som dækker disse omkostninger. Bjergsport påtager sig intet ansvar som følge af manglende tegnede rejseforsikringer.

Udeblivelse

Udebliver kunden fra rejsearrangementet eller dele heraf, godtgøres der intet herfor.

Væsentlige ændringer/aflysning før afrejsen

Er der væsentlige ændringerne i rejsearrangementet, kan kunden hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller deltage i et andet rejsearrangement efter eget valg, såfremt Bjergsport uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Du skal umiddelbart efter at have modtaget besked om ændringen, meddele Bjergsport din beslutning. Hvis du vælger at deltage i et andet rejsearrangement til en højere pris, skal du betale prisforskellen. Har rejsearrangementet en lavere pris end den oprindeligt bestilte, refunderer Bjergsport prisforskellen.

Mangler og reklamation

Konstaterer du fejl eller mangler undervejs på turen, eller på rejsemålet, skal du først og fremmest kontakte den lokale rejseleder, eller den lokale agent/leverandør på destinationen, for at give disse mulighed for afhjælpning af fejlen eller manglen. Undlades dette, vil det normalt medføre, at du mister retten til senere erstatningskrav. Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du straks kontakte Bjergsport, så vi har mulighed for at afhjælpe.

Udvidet ansvarsforsikring

Bjergsport er dækket af Udvidet Ansvarsforsikring.

Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagers i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indholde virus.

OK